Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

Månedens artikler: Titteldebatt

April 2021: Titteldebatt

Månedens artikkel har for april blitt en samling av artikler. 

Flere fikk kanskje med seg diskusjonen som ble satt i gang på Facebook-gruppen: Samlingsforvaltning i museum og arkivom en kjent diskusjon , om et kjent tema for oss i NKF-N, nemlig debatten rundt bruken av stillingstittelen: "Konservator". I kommentartråden under kom det gode og interessante innspill fra både konservatorer (NKF) og fra konservatorer (NMF). Det virket i så fall som at de fleste er enige om at det kan herske litt forvirring om hvilken konservator som gjør hva, og hvilken term/stillingstittel man kan bruke for å tydeliggjøre hva en konservator arbeider med og hva en konservator arbeider med. 

Titteldebatt har vært et tema det har vært skrevet en del om i Norske konserves tidligere, seest i 2016 ble store deler av bladet vårt viet til dette temaet.
Vi har derfor valgt å samle flere av de tidligere publiserte innleggene og artiklene vi har hatt om nettopp titteldebatt, samt noen relaterte artikler til dette rundt stillingstittel som ledd av månedens artikkel fra Norske konserves. 

Les mer

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla