Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

Årsmøte - hold av datoen!

Fredag 5. mai 2023 blir det avholdt årsmøte for NKF-N i foredragssalen på Kulturhistorisk museum.

Påmelding kommer!

InArt Konferanse 2024

Kulturhistorisk museum blir vert for konferansen 'Innovation in Art Research and Technology' - InArt - som holdes i Oslo fra 4. til 7. juni 2024.

Konferansen har som mål å forene naturvitenskap og konservering. I den forbindelse ønskes bidrag fra ulike felt for å skape en tverrfaglig diskusjon om bevaringen av arkeologiske gjenstander, kunstverk, historiske bygninger og lignende. 

Les mer om konferansen her

Call for papers: Bridging the gap

Nasjonalmuseet arrangerer den 23. og 24. november en internasjonal forskningskonferanse med tittel Bridging the gap - synergies between art history and conservation.

Call for papers og postere er lagt ut på nettsiden med frist 15. april.

Konferansen er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet i Amsterdam og the Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Foredragene vil publiseres i et fagfellevurdert post-print i 2024 på forskningsgodkjent forlag. Målet med konferansen er å samle et internasjonalt publikum og fremme tverrfaglig forskning i museumsfeltet.

Konferansen inviterer formidlere, kunsthistorikere, konservatorer, kjemikere med mer til å holde presentasjon ny forskning i tre sesjoner:

1: Konserveringshistorikk og praksis
2: Kunstnerisk praksis og materialbruk
3: Materielle forandringer

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla