Skip to main content

NKF-N

Den Norske seksjon av Nordisk konservatorforbund er en faglig sammenslutning for konservatorer og andre faggrupper i Norge som arbeider med konservering og restaurering av gjenstander, bygninger og anlegg med kunstnerisk, kultur- og naturhistorisk verdi.

NKF-N og seksjonene fra Danmark, Finland, Island og Sverige er selvstendige organisasjoner som sammen utgjør Nordisk Konservatorforbund - NKF. NKF styres av et Forbundsråd (NKF-FR) sammensatt av styrelederne fra hvert land. Forbundsrådsordfører-vervet går på omgang mellom landene. Meddelelser om Konservering (MoK) gis ut av en selvstendig redaksjon der alle land i NKF har en representant, ansvarlig redaktør for MoK er NKF-FRs forbundrådsordfører.

NKF-N har tiltrådt og støtter:

NKF-N er også en uavhengig regional gruppe av IIC The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works.

For mer informasjon om medlemskap se menypunkt: For medlemmer