Høstmøte 2013 for NKF-N Rogaland

Abbedens hus – en fugl føniks

Medlemsmøte holdt ved Arkeologisk Museum i Stavanger
6 deltakere
Referent: Lise Chantrier Aasen

Det første medlemsmøte for NKF-Ns regionallag i Rogaland ble avholdt tirsdag 24. september. I den anledning ble møbelsnekker Michael Heng (ved Museum Stavanger) invitert til å holde et foredrag om arbeidet han har utført i forbindelse med det storstilte prosjektet med rekonstruksjonen av Abbedens hus ved Utstein Kloster.

 

Gjenreisning av Abbedens hus

Utstein Kloster ble bygd fra 1260-årene og er Norges eneste bevarte middelalderkloster. Etter innføringen av reformasjonen har klosteranlegget vært preget av århundrer med forfall og ombygninger, men i 1965 stod det endelig ferdig restaurert. Vest for anlegget ble det imidlertid stående igjen en ruin som har vært antatt å være Abbedens hus. 35 år etter ferdigstillingen av klosteret ble det tatt initiativ til å utnytte denne ruinen. Etter en lang planleggingsprosess med ulike forslag, ble det bestemt å gjenreise Abbedens hus utfra den informasjonen som var innhentet fra de gjennomførte vitenskapelige undersøkelsene. Disse viste at bygget var utført i samme materialer og murteknikk som klosteret forøvrig og at det sannsynligvis var oppført samtidig. Rekonstruksjonen av Abbedens hus er gitt en middelaldersk form, der det er satt strenge vilkår for detaljutforming og materialbruk. Dette har vært et helt særegent prosjekt og det finnes ikke tilsvarende paralleller i Norge. Arkitektkontoret Helge Schjelderup AS har hatt ansvar for prosjekteringen og hatt tett samarbeid med Riksantikvaren, Norsk Institutt for Kulturminneforskning og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeid. I tillegg har det vært innhentet en rekke fagpersoner med uvurderlig kunnskap om materialbruk og den håndverksmessige utførelsen, blant annet steinkonservator Ann Meeks ved Arkeologisk Museum – Universitetet i Stavanger og møbelsnekker Michael Heng.

Michael Hengs foredrag om middelalderens ytterdører, samt konstruksjonen og tilpassingen av disse var svært interessant. Det gav oss i tillegg et innblikk i hans hverdag og hvilke problemstillinger og utfordringer han står ovenfor i utførelsen av sitt arbeid. Etter foredraget hadde vi en runde rundt bordet hvor medlemmene kunne presentere hva de arbeider med akkurat nå. Så ble det servert pizza og mineralvann. Ettersom flere av deltagerne er ivrige øl-bryggere, tok vi turen ned til Cardinal hvor vi smakte på noe av deres lokale og internasjonale øl-sortiment. Da kom det selvsagt også opp flere gode forslag til faglig- og sosialt innslag for neste møte.

Abbedens hus ligger like ved Utstein kloster på Mosterøy, nord for Stavanger:

Abbedens hus ligger like ved Utstein kloster på Mosterøy, nord for Stavanger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Heng gav oss en innføring i hvordan treet påvirkes av eksterne faktorer som temperatur og fuktighet. Til å demonstrere dette tok han like gjerne med en hel trestokk, hvor prosentandel krymping og svelling var markert direkte på. Som møbelsnekker er M. Heng hovedsakelig vant til at treverket krymper når det plasseres inn i private hjem med elektrisk oppvarming. Men i tilfellet med ytterdørene til Abbedens hus skjedde det motsatte. På grunn av det fuktige uteklimaet svellet treverket og han så seg rett og slett nødt til å endre på dørkarmenes dimensjon:

Eksempel på labankkonstruksjon i eik. Pilen markerer sporet hvor labanken føres inn:

Den ene middelalderdør-kopien sett fra utsiden montert i portalen hugget av Ann Meeks:

 

 

 

  • Treff: 1427