Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (AM-UiS) ble i 2010 tildelt arbeidet med konservering av inventar fra Mariakirken i Bergen. Oppdragsgiver er Bergen kirkelige fellesråd. Vi er tilsammen fire malerikonservatorer som jobber med prosjektet, to faste og to prosjektansatte.

Anne Ytterdal er fungerende avdelingsleder for konserveringsavdelingen og jobber for tiden lite med prosjektet. Prosjektet går over fire år og i løpet av denne tiden skal vi behandle tilsammen 27 inventarstykker; 23 malerier og epitafier, et stort krusifiks, himlingen på prekestolen, en kalvariegruppe og ikke minst et av landets flotteste middelalderalterskap. Mariakirken var sognekirke for de tyske kjøpmennene i Bergen mellom 1408 og 1766. Det meste av inventaret er fra 1600-tallet med nordtysk stilpreg, mens alterskapet trolig er laget i Lübeck på slutten av 1400-tallet.

Lise Chantrier Aasen

Lise Chantrier Aasen har den siste tiden arbeidet med portrettet av Johannes Nyhoff, et panelmaleri fra 1573 av ukjent kunstner. Johannes Nyhoff var Mariakirkens første sogneprest (1548-73) og var opprinnelig fra Lübeck. Sognepresten hadde sannsynligvis en høy anseelse i menigheten, da det på inskripsjonen lyder som følger: "...En portræterende haand afmalede billedet af Nyhof, som før var en from hyrde i dette hellige tempel, men hans sjæl og tale og den lærendes evige or og aandens ypperlige gaver kunde han ikke afbilde" (oversatt av Bendixen: 1899). Det må i tillegg fremheves at særlig Nyhoffs skjegg fremdeles vekker begeistring (og misunnelse) blant besøkende på atelieret.

Da maleriet kom til konserveringsavdelingen ved AM var det preget av et tykt lag med overflatesmuss, tallrike oppskallinger i fargelagene, misfargede gamle retusjer og utilfredstillende montering til prydrammen. Under behandlingen høsten 2012 ble maleri og prydramme overflaterenset, og løse fargeflak konsolidert. Synlige skader og visuelt skjemmende retusjer ble "tonet" inn med nye retusjer. For å utbedre monteringen av maleriet til prydrammen, ble møbelsnekker Michael Heng kontaktet, hvor det i samsvar med malerikonservator ble utarbeidet et egnet monteringssystem.  

 UIS 1  UIS 2

Portrett av Johannes Nyhoff                                    Lise Chantrier Aasen overflaterenser Nyhoff-portrettet

Alexia Rohmer

Alexia Rohmer has been working on a portrait of Martin Luther (1483-1546). In Maria Church, it faces the portrait of the prince-elector Duke John Frederic of Saxony, another important figure of the Lutheran Church. The full-sized portrait of Luther is an oil painting on canvas (213x107 cm), probably a 19th century copy of an older German work. It depicts a quite young man in a dark robe, holding a closed bible in his hands, standing straight with a swan at his feet.

On more than one occasion, Luther referred to himself as the swan who continued the reform movement begun by John Huss, a professor and later president at the University of Prague one hundred years before Luther arrived on the scene. John Huss (1370-1415) wanted moral reform of the medieval Church. He preached in Czech (bohemian language) instead of Latin so that the people could understand him easily, and like Martin Luther he spoke against the sale of indulgences that were supposed to buy one's redemption. For that he was excommunicated and burned on the stake on July 6th, 1415. According to a priest observing the execution, Huss was asked to recant his teachings, and his response was: "You are now going to burn a goose ("Huss" in Czech), but in a century you will be able to hear a swan sing, you will not burn it, you will have to listen to him". Almost exactly 100 years later, Martin Luther posted his Ninety-Five Theses, (1517) that claimed the idea that God's forgiveness for our sins can't be purchased with money, but received as a gift through prayer and faith in his Son Jesus Christ. Martin Luther himself, who clearly would be familiar with the story of John Huss, referred to himself as the swan from the Prophesy.

X-ray photography of Martin Luther's portrait from Maria Church revealed the presence of a goose behind the swan. Putting this information in parallel with the above historical facts make us wonder if the goose is a pentimento made originally and corrected by the artist, or if it was intentionally painted as a goose but then transformed into a swan some time later, maybe by another hand?  

UIS 3 UIS 4 UIS 5

Protrett av Martin Luther                  Alexia Rohmer behandler Luther - portrettet         Røntgenopptak av svanen i portrettet

Hilde Smestad Moore

Hilde Smestad Moore jobber for tiden med behandling og undersøkelser av epitafiet over prestefamilien Lammers fra 1648. Maleriet er signert LVHF. I kunsthistorien er signaturen tolket til å stå for Lambert van Haven fecit (gjort av Lambert van Haven). Lambert ble født i Bergen i 1930 og døde i København 1695. Han var bare 18 år gammel da maleriet ble malt og det er antatt at han på dette tidspunktet gikk i lære hos sin far Salomon van Haven. Det er også en teori om at Lambert kan ha vært elev av Elias Fiigenschoughs på grunn av bildets slektskap med Fiigenschougs kunst.

Rammeverket antas å være utført av billedhugger Anders Smith. Rammen har vært del av et større rammeverk, og de øvrige delene finnes på magasin ved Bergen museum. Dette er gjenstand for videre undersøkelser og forskning særlig med tanke på å sammenlikne rammeverket med epitafiene i Stavanger domkirke som er skåret av Anders Smith.

Både maleriet og prydrammen er dekket av støv og smuss som skal fjernes og det er mye oppskallet maling på prydrammen som skal konsolideres. Malerioverflaten er dessuten dekket av et tykt gulnet fernisslag. Behandlingen av maleriet har vist seg å være særlig problematisk i forhold til eventuell fjerning av den gulnede fernissen. Det skyldes at de sorte områdene i de portrettertes klær er sensitive for løsemidler. Det var nødvendig å utføre en rekke rensetester og behandlingsforslag er nå sendt Riksantikvaren for godkjenning.

UIS 6  UIS 7

Epitafium over prestefamilien Lammers                                Hilde Smestad Moore tester rensemetode på maleriet
 

 

 

 

 

  • Treff: 3512