Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.
 

Etiopias gjemte kulturskatter


NKF-N Rogaland, vårmøte 2016

 

Vårmøtet for regionallaget i Rogaland ble holdt på Arkeologisk Museum (AM) i slutten av mars 2016, der temaet var «Etiopias gjemte kulturskatter». Conservation scientist ved AM, Kidane Fanta Gebremariam, tok oss med på

Figur 1. «De ni helgener», muralmaleri i kirken Abuna Yemata Guh.

en reise fra Etiopia til Norge med foredraget: “Physichochemical Investigation of Art Objects through Multianalytical Techniques: A Journey from Ethiopia to Norway”. 

Foredragsholderen, som selv er fra Etiopia, har utført en rekke naturvitenskapligeundersøkelser av bemalte kunstverk fra landets eldste kirker. Dette omfatter muralmalerier, ikoner og illuminerte manuskripter. Disse kunstverkene kjennetegnes av sterke farger med sorte rammer, stiliserte ansiktsuttrykk og todimensjonale former (bilde 1).


Figur 1: «De ni helgener», muralmaleri i kirken Abuna Yemata Guh. Dette er et tradisjonelt motiv i etiopisk kirkekunst som illustrer en gruppe misjonærer som på 400-tallet bidro til å utbre kristendommen i Etiopia. (Foto: Kidane Fanta Gebremariam). 

 

«Der ingen skulle tru at nokon kunne be»

Gebremariam og teamet hans besøkte over 20 kirker og klostre i nord provinsene i Etiopia (bilde 2). Dette området, sammen med Eritrea, utgjorde det tidligere Kongedømmet Aksum som var verdens andre kristne stat. Her finnes eksempler på den eldste kristne billedkunsten i verden. Gebremariam gjennomførte først en grundig visuell undersøkelse av muralmaleriene, i tillegg til punktanalyser med et håndholdt XRF-apparat (røntgenfluorescensapparat). Dette gav grunnlaget for eventuelle mikroskopiske uttak.

Det var imidlertid en lang prosess å forhandle med prestene om å få tilgang til kirkene og i det hele tatt få ta ut prøver. En annen utfordring med å utføre analysene in-situ, var fremkommeligheten til kirkene. Flere av dem er enten hugd inn i fjellet, ned i bakken eller klynger seg til fjellsidene. Spesielt utfordrende var det å transportere opp alt nødvendig analyseutstyr langs bratte fjellvegger uten sikring. De mikroskopiske uttakene fra veggmaleriene ble tatt med til laboratorier ved universitetet i Etiopia og NTNU i Trondheim. Der ble tverrsnittene analysert ved hjelp av elektronmikroskop, spektrometre og røntgendiffraksjonsapparater.

 

Figur 2. Steinkirken Abba Yohani i Tigray provinsen i Etiopia.

 En unik kristen-afrikansk kunsttradisjon

Resultatet av undersøkelsene har vært med på å tilførte informasjon om fortidens materialbruk og teknikk, handel, autentisitet, proveniens, attribusjon og datering av verkene. Gebremariams prosjekt har også hatt betydning for fremstillingen av Etiopias kunsthistorie og har blant annet vist kontakt mellom Afrikas østkyst og Europa. Allerede på 1400-tallet kom italienske kunstnere og arbeidet i Etiopia. Samtidig er det viktig å påpeke at Etiopia aldri ble kolonisert av europeerne, men har vært en særegen kristen afrikansk kultur i nesten 2000 år. Her utviklet det seg en unik kristen kunsttradisjon med innflytelse fra både jødisk, islamsk og bysantinsk kultur. Dessverre har tidens tann og manglende kunnskap om bevaring satt sine spor. Derfor er Gebremariams arbeid et viktig bidrag til fremtidig bevaring og konservering. Å identifisere materialene er et viktig ledd i konserveringen av muralmaleriene. Denne kunnskapen er med på å danne grunnlaget for en veloverveid konserveringsbehandling.


Figur 2: Steinkirken Abba Yohani i Tigray provinsen i Etiopia.

Avslutningsvis i foredraget gav Gebremariam også en presentasjon av undersøkelsene han har utført på norske kulturminner som bergmalerier ved Tingvoll, panelmalerier i Trondheim, polykrome skulpturer i Stavanger og en altertavle i Bergen.

Vi vil gjerne utrykke vår takk til styret i NKF-N for støtte, Arkeologisk Museum for lån av lokale og god bevertning, samt Gådjå for ypperlig etiopisk mat!

 

 

  • Treff: 1003