Vigeland-museet

Vintermøte i Oslo 28/2

Den 28. februar avholdt NKF-N et vintermøte på Vigeland-museet. Det var fint oppmøte med rundt 35-40 personer. Det var flere foredrag med hovedfokus på skulpturer i bronse. Kvelden startet med omvisning i Gustav Vigelands leilighet. Etter omvisningen var det tre foredrag av henholdsvis Siri Refsum og Ingebjørg Mogstad fra Vigeland-museet og Fredrik Qvale fra KORO.

 

Siri Refsum Ingebjørg Mogstad Fredrik Qvale

 

Publikum fulgte interessert med

Les referatet av Hilde Heggtveit i sin helhet i Konserves 2013-1

Alle foto: Susanne Kaun

  • Treff: 1684