NKF-N vintermøte "KRISE"

NKF-N hadde vintermøte 9. desember 2013 i NIKUs lokaler i Oslo.

Temaet var "KRISE" med foredragsholdere som snakket om kriseberedskap, restverdiredning og håndtering av skadet materiale.

 

Les referat fra møtet her:

pdf Referat NKF-N vintermøte

  • Treff: 1252