Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.
 

Vårmøte 2012

Embalasje

Ringve Museum, Trondheim

Omvisning i eskefabrikken Maske med påfølgende sammenkomst og lunsj.

Omvisning på eskefabrikken Julius Maske

Sammenkomst på Ringve

Deltakere: Britt Eli Thingstad, Lisa Monner, Mette Maske, Jørgen Fastner, Victoria Juhlin, Vera de Bruyn, Marte Rønning og Monica Hovdan
Referent: Vera de Bruyn og Monica Hovdan

 

Fokuset under omvisningen i eskefabrikken var produksjon av esker til oppbevaring av arkivmateriale, tekstil og andre museumsgjenstander. Maske har lenge produsert esker til dette formålet og inkluderer kundens spesifikasjoner på en meget profesjonell måte. Til vårt eksempel ble det anbefalt en glatt, stabil, syrefri kartong med buffer, laget av bomullsklut (ingen eller lite celluloseandel). Kartongen har passert PAT-testen (photografic activity test). siden det er kostnadsbesparende med produksjon av et større antall esker med samme mål, samles de interesserte fra flere museer i Trøndelag til en fellesbestilling.

Et av de få bokbinderiene i Norge befinner seg i Maskes lokaler. Der blir det laget spesialbestilte arbeider i papp og papir, av meget høy kvalitet. Utdanningen til bokbinder ble lagt ned i Norge for noen år siden. Bokbindere må nå ta utdanningen sin i utlandet.

Etter omvisningen var det satt av tid til en sammenkomst og lunsj på Ringve museum, som ligger rett i nærheten av Maskes lokaler. Ved sammenkomsten på Ringve presenterte hver deltaker kort sine pågående prosjekter.

 

MN 1

Demonstrasjon av skjæremaskinen, som brukes til å produsere små kvantum esker.

 

MN 2

Bokbinderiet til eskefabrikken Maske.

 

 

 

Universitetet

På Vitenskapsmuseet pågår det et prosjekt som omhandler registrering, rensing og lagring av uniformer, hvorav noen behandlet med DDT. I Revitaprosjektet blir det gjennomgått 25 000 arkeologiske gjenstander for tilstandsvurdering med tallkode. Utstillingen "Afghanistan" ble innlånt under forutsetning av meget strenge og omfattende sikkerhetstiltak. Blant annet kontrollerte afghanske kurerer alt arbeidet utført av konservatorene under hele prosessen ved utpakking og montering. Konserveringslaboratoriet skal få et digitalt røntgenanlegg, som kan være til nytte for undersøkelser av gjenstander i regionen.

På Gunnerusbiblioteket jobbes det med digitalisering av fragmenter av papir, skinn og pergament, som delvis er deformert.

 

Museene i Sør-Trøndelag

Konservatorene deltar i skrivingen av en "Plan for samlingsforvaltning". Den skal gjelde for alle de 8 avdelingene innenfor Museene i Sør-Trøndelag. Arbeidet vil spre kunnskap om bevaring og konservering til avdelingene som ikke har personale innen konservering.

På Trøndelag folkemuseum, Sverresborg, med for tiden bare 2 konservatorer på jobb, gjennomføres det fargeundersøkelser på interiøret i Skogheim, et forsamlingshus fra 1930-tallet. Målet er å rekonstruere interiøret i Skogheim til rundt 50-60-tallet. Til sommerutstillingen "Russefrakker" ble det gjennomgått og montert 200 russefrakker. Et nytt magasin på museet er under opprigging og innredning. Flere eksterne konserveringsoppdrag er under arbeid. Hele interiøret fra "Løveapotheket" med mange tilhørende gjenstander, skal bli konservert og gjort klart til utstilling i 2013. Det kontrastfulle ansvarsområdet som konservatorene på Sverresborg mestrer, gjenspeiles i en arbeidsdag som starter med støvsuging av en veteranbil og ender med skånsom håndtering av en tegning av Albrecht Dürer.

På Rockheim er det ansatt en konservator midlertidig i 6 måneder, som har hovedfokus på forbedring av den klimatiske situasjonen i utstilling og magasin. Siden Rockheim ikke har prioritert tiltak for bevaring under byggingen, er det bra at det tas høyde for det nå. Skadene som har oppstått hittils dokumenteres og formidles videre til ansatte og ledelsen.

På Ringve jobbes det med forberedelser til utstillingen "Janitsjar" som kommer i 2013. Den inneholder en rekke blåseinstrumenter av tre og metall som må renses og dokumenteres. Ringve er midt i en utbyggingsfase i forbindelse med etablering av et nytt utstillingsbygg. Magasinene er nå flyttet til et midlertidig lager og de gamle magasinene skal få en ny innredning.

I tillegg ble det informert om NKF-Ns årsmøte, som var den 18.4.2012 i Oslo. Neste regionallagsmøte skal finne sted på Trøndelag folkemuseum, Sverresborg til høsten. Vi skal da se museets magasin i Steinberget. Tema for møtet blir "Magasin" og "Åpent magasin".

  • Treff: 1934