Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.
 

Julemøte 2012

Magasin og åpent magasin

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Trondheim

Foredrag om samlingsforvaltning og omvisning i magasiner.

12 deltakere

Referant: Vera de Bruyn

Omvisning i fotoavdelingen,

Freia Beer (fotograf) på vegne av Dino Makridis (fotograf)

 • Fotoregistrerings- og magasineringsprosjektet av Schrøderarkivet med 1,5 mill. negativer
 • Konservering av knuste glassplater og negativer som er under aktiv nedbrytning
 • Fordeler og ulemper med overgangen fra nalog til digital dokumentasjonsfotografi
 • Organisasjonsform med en sammenslått foto- og konserveringsavdeling

Trondheim 1  Trondheim 2

Løveapoteket,

Lisa Monner (malerikonservator)

 • Registrering, fotografering, konservering og utstilling av et helt apotek med alt innhold
 • Utfordringen med å lokalisere alle objekter som delvis er lagret under dårlige oppbevaringsforhold
 • Innholdet av flaskene til apoteket - hvordan og hvor mye av det skal bevares?
 • Varianter til formidlingsformer av apoteket: Hva kan aksepteres fra et bevaringsstandpunkt?

 Trondheim 3

Omvisning i dårlige magasiner,

Lisa Monner

 • Sverresborgs store utfordring med håndtering av mange tusen objekter i ikke-tilfredstillende magasin
 • Grunnet plassmangel brukes uegnete loft i antikvariske hus til magasin

Trondheim 4  Trondheim 5

Åpent magasin,

Vera de Bruyn (konservator, tre/musikkinstrumenter)

 • Rapport fra et besøk på Glasgow Museums Resource Center i Skottland, som er et åpent og publikumstilgjengelig magasin
Magasiner Vejle, Brede (Danmark) og Svalbard,

Mette Maske (papirkonservator)

 • Bilder fra magasinløsninger, hentet fra seminar ved Nettverk for magasin og bevaring
 • Løsninger for åpne og lukkede magasiner ble diskutert
Videre planer
 • Neste møte i vår/sommer blir organisert av NTNU Vitenskapsmuseet/Gunnerusbibliotek (?)
 • Ideer til tema for møter:
  • Nytt digitalt røntgenanlegg på VTM
  • Afghanistan-utstillingen 2012; sikkerhet, transport, konservering, samarbeid med kurerer etc.
  • Mosaikk av Håkon Bleken
  • Ny utviklet database for konservering

Takk til NKF-N, for den gode julelunsjen midt på dagen!

 

 

 

 

 

 • Treff: 1978