Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.
 

Julemøte 2011

Utfordringer innen konservering på Rockheim

Rockheim, Trondheim

Trondheim 6

Deltakere: Leena Aulikki Airola, Britt Eli Thingstad, Ivonne Geisler, Ellen L. Wijgård Randerz, Inga Vea, Victoria Juhlin, Vera de Bruyn og Elisabeth Peacock.

Referenter: Ellen L. Wijgård Randerz, Vera de Bruyn og Marte Rønning

Omvisningen på Rockheim ved Bjørnar Bruket (Musikkbibliotekar ved Rockheim) i utstillingen, snekker- og elektroverkstedet og arkivet ble til en levende samtalevandring om bevaringsspørsmål. Rockheims publikumsmagnetiske konsept er å være et opplevelsessenter, med mye "hands-on" for besøkende. Samtidig er det et museum, som underligger ICOMs regler med ansvar for bevaring av materiell og immateriell kulturarv innen rock- og popmusikk i Norge. "Hands-on" er for eksempel at publikum kan bla gjennom aviser fra 60-tallet eller sitte på original møblement. Bruk, samt muligheter for gradering av gjenstadstyper, ble diskutert med Bjørnar Bruket og Vigdis Sjelmo (Formidling, Rockheim).

Rockheim jobber aktivt med bevisstgjøring av behov og prioritering av løsninger innen bevaring. Etter at den permanente utstillingen nå har vært åpen i over ett år, har mangelen på preventive konserveringstiltak begynt å gjøre seg gjeldende i form av støv i montre og lyspåvirkning på tekstiler. Siden det ikke gjøres noen detaljert oppfølging av gjenstandenes tilstand i utstillingen, er det vanskelig å estimere det faktiske omfanget av slitasjen.

Trondheim 7

Rockheims doble rolle som museum og opplevelsessenter med sterkt fokus på formidling, blir nå etterprøvd. Det stilles spørsmål om hvorfor bevaringsspørsmål ved innsamling og magasinering ikke ble prioritert ved planleggingen av museet. Etter at museet har etablert seg, har antallet av gaver økt markant etter knapt to år som museum. Etterslepet av registrering økes og magasinet på Dora fylles fort opp. På grunn av dette har Rockheim begrenset innsamlingsmengden. En mulighet for å redusere mengden, er å samle inn papirbasert materiale i digital form. Det gjør det også mulig å samle inn kopier av ulike artisters private bilder og klipparkiver, som de ellers ikke vil donere i originalform.

Rockheim var en spennende plass for NKF-N å møtes og øynene ble åpnet for nåtidens gjenstader og deres konserveringsbehov. For konservatorene, som vanligvis beveger seg i en verden med mye eldre gjenstander, var det meget interessant å diskutere dette museets problemstillinger.

Det ble også tid til en runde med korte rapporter om hva hver enkelt i gruppen jobber med akkurat nå. Vi hørte om myntkonservering av Ellen L. Wijgård Randerz, om en søknad til Forskningsrådet om midler for forskning på arkeologiske funn i is og klimaforandringer som påvirker dette av Elisabeth Peacock, samt om EU-prosjektet som omhandler forskning på bokbind av Victoria Juhlin. Vera de Bruyn berettet om det aktuelle arbeidet i styret i NKF-N.

Nytt møte ble foreslått på Sverresborg til våren 2012.

Som avslutning kom gruppa sammen til et hyggelig julebord i restauranten på Rockheim.

 

  • Treff: 2055