Skip to main content

Dilemmaer innen bevaring av samtidskunst

Dilemmaer innen bevaring av samtidskunst 

Månedens artikkel er tilbake! Denne gangen går tilbakeblikket til 2005 og utfordringer knyttet til bevaring av samtidskunst. 

Tidligere denne månMS-03933 Bjarne Melgaard «New love, old paint»eden fikk Universitetet i Bergen kritikk av kunstneren Sandie Carol Dougnacs da det viste seg at de hadde malt over verket «Fjordprinsessa».

Dette verket var en del av gatekunsten i Bergen, og kritikken har brakt på bane en debatt omkring gatekunstens midlertidige natur og universitetes forpliktelser ovenfor både kunst og kunstner. 

Septembers tilbakeblikk er derfor til NK2 2005 og til artikkelen Dilemmaer innen bevaring av samtidskunst av Kari Skytt Andersen hvor hun reflekterer omkring praksisen med kunstnerintervju og diskusjonen om erstatning av verksdeler, med henvisninger til fremlegg på seminaret «Conservation & Interaction» som handlet om samtidskunstens vilkår ved Courtauld Institute of Art Research Forum. 

Foto: Morten Thorkildsen, Nasjonalmuseet