Skip to main content

Siste nytt om Cennino Cennini

Mars 2022: Siste nytt om Cennino Cennini

Tidligere denne måneden gikk Erling Skaug bort - et av de store navn innen konservering her i Norge. Erling var professor emeritus i konservering og kunstteknologi ved Universitetet i Oslo, og hadde tidgliere fartstid som konservator ved Nasjonalgalleriet, Norsk folkemuseum og Oldsakssamlingen.

I 1968-69 var han delaktig i redningsarbeidet som ble gjort i forbindelse med flommen i Firenze i 1966. Han var formann for NKF-N fra 1972-1979, og var æresmedlem i Nordisk konservatorforbund.

Vi takker for hans store bidrag til konserveringsfaget i Norge.

Erling Skaug har også hatt et ikke så ubetydelig antall bidrag i Norske konserves. Vi vil derfor dele en artikkel han skrev i NK 1 i 2008: "Siste nytt om Cennino Cennini". Også han en ikke så ukjent figur innen konserveringsfaget.