Konservatorstudiets aulaprosjekt

Desember 2021: Konservatorstudiets aulaprosjekt

uio AulaMånedens artikkel, og årets siste, er her! Også denne gang er Edvard Munch et tema, og helt spesifikt aulamaleriene på Universitetet i Oslo. 

Vi benytter også anledningen til å ønske dere en en riktig god jul og et godt nyttår! Ta vare på hverandre, og om ikke så alt for lenge kommer det en helt fersk Norske konserves! Det er bare å glede seg. 

Den 28. september hadde Lena Porsmo Stoveland sin Ph.D-disputas! Her kommer en litt forsinket gratulasjon fra Norske konserves. Lena sin avhandling heter: «Soiling removal from painted mock-ups: Evaluation of novel surface cleaning methods on oil paint and chalk-glue ground in the context of the unvarnished Aula paintings by Edvard Munch”. 

Avhandlingen brukte Edvard Munch sine aulamalerier på Universitetet i Oslo som utgangspunkt. Dette er et prosjekt som har pågått over mange år, og har dukket opp i Norske konserves fra tid til annen. I 2008 kom Trine Frøysaker med en oppdatering om prosjektets progresjon i «Konserveringsstudiets aulaprosjekt. På oppfordring: En oppdatering».

Her får vi blant annet en kort introduksjon til maleriene i aulaen og noe av den bevaringsproblematikk man sliter med her og  hvilken metodikk man tar tatt i bruk. Her får vi også et lite dypdykk i maleriet «Kjemien», ett av de 11 maleriene.

God lesning! 

Fotored: Terje Heiestad, hentet fra: https://www.uio.no/om/kultur/kunst/aulaen/munchs-malerier-i-aulaen/

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla