Bevaring og tilgjengelighet

Oktober 2021: Å balansere bevaring og tilgjengelighet

HuldaBlix 2020 1

I dag, 10. oktober, er det den europeiske "konservatorens dag"! Gratulerer! Norske konserves markerer dagen med en ny månedens artikkel. Denne artikkelen er nokså ny, da den ble publisert i 2020. Forfatteren er Hulda Blix og tema er konservering av utendørs skulpturer, noe som minner oss om at konservering foregår ikke bare i museumsbygg, arkiv eller bibliotek.

Artikkelen "Å balansere bevaring og tilgjengelighet - skulpturkonservator i Oslo kommunes kunstsamling" viser eksempler på konserveringsarbeid som er gjort med utendørs skulpturer tilhørende Oslo kommunes kunstsamling. 

Foto er hentet fra artkkelen, og fotograf er Hulda Blix.

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla