Livet etter studiene

September 2021: Livet etter studiene

ConsVsLife kopiI denne månedens artikkel trekker vi frem en refleksjon om livet som konservator etter endte studier. Lever arbeidslivet som konservator opp til forventningene? I NK-2 2008 publiserte vi artikkelen: «Refleksjoner: Livet etter studiene» skrevet av Dagheid Berg.

Hun tar utgangspunkt i hvordan det er å være eneste konservator på et museum. De utfortringene og frustrasjonene som nevnes behøver ikke alene være gjeldende på et liten institusjon med få konservatorer. Mange som arbeider i større museum kan nok også kjenne seg igjen i de tankene som luftes her. Og dette er poeng vi har godt av å minne oss på, og med det øve oss på å stadig forbedre kommunikasjonen og formidlingen av faget vårt til våre ikke-konservator-kollegaer. 

God lesning! 

Bildet hentet fra: theconservator.tumblr.com, helt spesifikt her.

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla