Kunst og terror

Juli 2021: 10-årsmarkering

I år har vi en 10-årsmarkering vi gjerne skulle ha vært foruten. 
22. juli ble 77 mennesker brått og brutalt revet bort. Mange lever fremdeles med traumer fra det de opplevde og var vitne til, og familie og venner lever daglig med tapet og sorgen over dem de mistet. Det sterk kost, men vi må orke å minne oss selv på hva som skjedde den dagen. Et besøk på 22. juli-senteret er å anbefale, hvis man ikke er i Oslo er det mye fint å se på inne på nettsidene deres. Det er både godt, sterkt og hjerteskjærende å høre historiene om noen av de vi mistet den dagen. 

Kunst terrorI årene etter har man hatt mange diskusjoner rundt det som skjedde denne dagen. Og mye av det har gått på de materielle skadene, om hvordan vi fysisk vi kan hedre de vi tapte og huske hva som skjedde. Her kommer kunsten inn. Vi har hatt debatter om hvordan et minnesmonument på Utøya burde og ikke burde være, og hva som skal skje med Regjeringskvartalet har også skapt mye debatt. Men i denne månedens artikkel skal dra tilbake til dagene etter terrorangrepet, og gjennomgangen av de materielle skadene startet. I  den andre nummeret av Norske konserves 2011 publiserte vi: "Kunst og terror" av Kari Greve. Her får vi et lite innblikk i det arbeidet som ble gjort når blant annet kunst ble hentet ut av Høyblokka.

 

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla