Skip to main content

Titteldebatt

April 2021: Titteldebatt

Månedens artikkel har for april blitt en samling av artikler. 

Flere fikk kanskje med seg diskusjonen som ble satt i gang på Facebook-gruppen: Samlingsforvaltning i museum og arkivom en kjent diskusjon , om et kjent tema for oss i NKF-N, nemlig debatten rundt bruken av stillingstittelen: "Konservator". I kommentartråden under kom det gode og interessante innspill fra både konservatorer (NKF) og fra konservatorer (NMF). Det virket i så fall som at de fleste er enige om at det kan herske litt forvirring om hvilken konservator som gjør hva, og hvilken term/stillingstittel man kan bruke for å tydeliggjøre hva en konservator arbeider med og hva en konservator arbeider med. 

Titteldebatt har vært et tema det har vært skrevet en del om i Norske konserves tidligere, seest i 2016 ble store deler av bladet vårt viet til dette temaet.
Vi har derfor valgt å samle flere av de tidligere publiserte innleggene og artiklene vi har hatt om nettopp titteldebatt, samt noen relaterte artikler til dette rundt stillingstittel som ledd av månedens artikkel fra Norske konserves. 

Klikk deg gjerne gjennom og la deg engasjere (men kanskje ikke frustrere - for mye?). Og forøvrig kan forfatteren av denne månedens artikkel også anbefale den nevnte Facebook-gruppen, for her kommer det mye fin og nyttig informasjon om de tema som vi alle typer konservatorer en interessert i: Kulturarven vår.

Tidligere bidrag i Norske konserves relatert til "titteldebatten":

 • NK1-1991: Arne Bakken: "Teknisk konservator - "førstehjelp" og profesjonell behandling"
 • NK1-1996: Francoise Hanssen-Bauer: "Konserverings- og restaureringspolitikk i utlandet"
 • NK1-1999: Erling Skaug: "Konservator og konservator, fru. Blom"
 • NK2-2001: To artikler i samme artikkel
  • Leif Plater: "Konservering i tidligere tider og stiftelsen av NKF-N"
  • Øivind Storm Bjerke: "Konservatorens viktige rolle for kunsthistorikeren"
 • NK2-2015: Hedvig Navelsaker: "Lederne om konserveringsfaget"
 • NK1-2016: Flere artikler i samme pdf:
  • Redaksjonen: "Titteldebatt"
  • Hilde Viker Berntsen: "Konservatorer som konserverer og andre konservatorer"
  • Kari Greve: "En konservator krysser sine spor"
  • Francoise Hanssen-Bauer: "Nasjonalmuseets bruk av konservatortittelen"
 • NK2-2016: Flere artikler i samme pdf
  • Redaksjonen: "Fra froskeperspektiv til fugleperspektiv"
  • Vigdis Vingelsgaard: "Konservatortittelen og konservatorens arbeidsfelt i museene"
  • Ingrid Louise Flatval: "Kulturrådet og konservatortittelen"
  • Kjersti Marie Ellewsen: "Riksantikvarens bruk av konservatortittelen"
  • Carsen Paludan-Müller: "Konservatortittelen"
 • NK1-2017: Flere artikler i samme pdf
  • Redaksjonen: "Et spørsmål om autorisasjon"
  • Liv Ramkjær: "Norges Museumsforbund og konservator og førstekonservator NMF-titlene
 • NK1-2018: Flere artikler i samme pdf om akkreditering i Storbritannia og yrkesbeskyttelse i Tyskland:
  • Tor Erik Skaaland: "Akkrediteringssystemet i Storbritannia"
  • Susanne Kaun: "Konservatorloven i Tyskland"
  • Kristin Rattke: "Yrkesbeskyttelse i Tyskland - Portrettintervju med Udo Drott"