De Samiske Samlinger

Februar 2021: 
Læhkoeh biejjine!
Vuorbbe biejvijn!
Lihkku beivviin!

I dag, 6. februar, er Samefolkets dag. Gratulerer med dagen!

feb21 samisk

 

 

 

 

 

Redaksjonen i Norske konserves ønsker å markere dagen med ved å rette søkelyset mot samisk kunst og kultur i denne månedens artikkel.

I 2005 publiserte vi artikkelen "Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger – Samisk museum med bevaringsrelaterte utfordringer". Her presenterer Anne May Olli noe av historien bak De Samiske samlinger i Karasjok, samt hvilke utfordringer de møter av bevaringshensyn.

Sammen med Kautokeino bygdetun, Porsanger museum, Kokelv sjøsamiske museum i Hammerfest kommune og Samisk Kunstmagasin, er De Samiske Samlinger en del av museumsstiftelsen RoddiDouttarMuseat. Er du interessert å se hva som finnes i samlingene deres, så ligger et stort utvalg tilgjengelig på Digitalt Museum.

RoddiDouttarMuseat har også en egen museumspodcast, RDM-podcast! Den finner dere på nettsidene deres her, eller på de vanlige podcastplatformene.

 

Fotocred: Jeltz – Based on demisions and colours from http://www.samediggi.no/artikkel.asp?AId=166

 

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla