Flytting av samlinger

Februar 2020: Flytting av samlinger 

Så skriver vi februar, og det er på tide med en ny «Utvalgt artikkel».

Denne uken, 13-14. februar holdes fagdager om «Samlingar på flyttefot» i KODE 1 i Bergen i regi av Bevaringstenestene. For mer informasjon om fagdagen se her. Håper noen av deltagerne til disse fagdagene sender oss i Norske konserves et referat, sånn at de av oss som ikke hadde mulighet til å delta får vite litt om hva vi har gått glipp av!

Foto: Frode Larsen/ Nasjonalmuseet

Og det er i denne forbindelse det passer godt med et dykk i Konserves-arkivet og dra fram hele to artikler av flytterelatert art! Nemlig de to første artiklene vi publiserte om flyttingen av Munchmuseet og Nasjonalmuseet.

Begge institusjoner har holdt på med planlegging av flytting, og venter i disse dager på å fysisk komme i gang med flytting. Museene ser lyset i enden av tunnelen, selv om tunnelen ble noe uventet lengre.

I 2015 publiserte Lina Flogstad og Mie Mustad «Flytting av Munchmuseets maleri- og skulptursamling til nytt museumsbygg i Bjørvika – konservering for flytting» og i 2016 skrev Kari Greve «Nasjonalmuseet flytter» - den første i føljetongen om Nasjonalmuseet sin flytteprosess. Klikk på linkene, les artiklene og begynn å gled dere til å besøke disse nye utstillingslokalene!

 

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla