Skip to main content

Seminar avholdt av FORK i 2015

Aktiviteter i 2015

Representanter for NKF-N i FORK 2015 var: Thomas Ragazzon Smestad (Oslo Konserveringsatelier) og Lone Ørskov (Norsk Folkemuseum)
Møter: ca.4-5

Les mer

Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning (FORK)

Dette er en presentasjon av Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning (FORK) hentet fra papirene til årsmøtet i NKF-N 2016:

Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning består av representanter fra Riksantikvaren, Kulturrådet, Kunst i offentlig rom (KORO), Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Nordisk Konservator Forbund – Norge (NKF-N), Riksarkivet og RVR (Finans Norge). FORK skal bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst- og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser.

 

Les mer