NKF kongresser i Norge

 

Hvert tredje år arrangeres en faglig kongress for alle medlemmer i Nordisk konservatorforbund. Ansvaret for å være vertsland for kongressen går på omgang mellom de fem nordiske landene; Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige. 

 

Følgende kongresser har vært holdt i Norge:

NKF III Kongress den 17.-19. juni 1959 i Oslo om "Tre".

NKF V Kongress den 9.-13. juni 1969 i Bergen blant annet om middelalderbyen og stavkirker. Her ligger referatet.

NKF IX Kongress den 25.-29. mai 1981 i Oslo om diverse materialer.

NKF XIV Kongress den 20.-23. mars 1997 i Oslo om "Konserveringsmidler & Konserveringsmetoder".

NKF XIX Kongress den 15.-17. oktober 2012 i Oslo om "Planlagt flytting: Prosesser og konsekvenser for samlinger, gjenstander og samfunn".

 

Neste gang kongressen skal holdes i Norge er først i år 2027.

For en full oversikt over alle 20 kongresser som har vært holdt i Norden, se hjemmesiden til Nordisk Konservatorforbund. NKFs XXI kongress ble holdt på Island i 2018 i tidsrommet 26.9-28.9. Tema for kongressen var "Cultural heritage facing catastrophe: prevention and recoveries".

 

  • Treff: 5885

NKF XX Kongress i Helsinki

Monumental Treasures - Preservation and Conservation XX NKF Congress in Helsinki

The Nordic Association of Conservators Finnish section is happy to announce the XX NKF Congress to be held in Helsinki, Finland on 21-23 October 2015.

Les mer: NKF XX Kongress i Helsinki

  • Treff: 2829