Tekstil

Bevaring og restaurering av tekstiler refererer til tekstiler som blir tatt vare på og vedlikeholdes for å bli bevart mot fremtidige skader. Begrepet tekstilbevaring gjelder for et bredt spekter av gjenstander, inkludert veggtepper, tepper, klær, flagg og gardiner, samt gjenstander som består delvis av tekstiler, som for eksempel møbler, dukker, hansker og hatter. Mange av disse gjenstandene krever spesialisert og nøysom behandling som en NKF-N godkjent konservator kan bistå med.

Garmann, Ida Areklett

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Moxon, Philippa

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Pedersen, Inger Raknes

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz