Pakking og transport

Flere alvorlige skader på kunst- og kulturgjenstander skjer som oftest under håndtering og transport. Ved å rådføre deg med en konservator eller ansette fagpersonell til transporten, kan du redusere sannsynligheten for at uhell oppstår.

Juga, Izabela Rzadeczka

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Skoglund-Johnsen, Helene

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Wardius, Janne

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz