Metall

Det finnes flere ulike metaller eller legeringer som er formet til gjenstander som er verdt å ta vare på. Noen av de vanligste metallene er jern, kobber, sølv, gull, tinn og sink. De ulike metallene og legeringene har forskjellige forutsetninger for bevaring. NKF-Ns konservatorer med kompetanse på metallkonservering kan bistå ved hjelp til bevaring av metallgjenstander.

Hench, Joanna

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Midtdal, Maren Nygaard

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz