Skip to main content

Kursvirksomhet

Noen konservatorer ønsker å videreformidle sine erfaringer og kunnskaper om bevaring av kulturarvsgjenstander. Konservatorer listet under denne kategorien er villige til å ta på seg oppdrag som innebærer formidling og opplæring av konserveringsrelaterte emner og fagområder. 

Barone Linda

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja

Bertelsen Fridrik Oskar

Tar oppdrag: Ja, Driver rådgivning: Ja