Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning er museumsaktiviteter knyttet til ivaretagelse av større samlinger, og konservatorer er ofte en del av dette. Samlingsforvaltning består blant annet av innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Kompetansen til en konservator er ofte gunstig i flere av disse prosessene.

Casadiego, Biljana

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Dalåsen, Vilde M.

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Kötter, Daniela

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Nilssen, Benedicte

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Nolin, Cecilia

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz