Forebyggende konservering

Et viktig tiltak for å kunne bevare kulturarvsgjenstander er å sørge for gode oppbevaringsforhold. Forebyggende konservering er en integrert del av de fleste konservatorers kompetanse, og det innebærer å kontrollere temperatur, relativ luftfuktighet, lysforhold, skadedyr og andre forhold for å optimalisere bevaring. 

Aasen, Magnhild

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Backes, Stephanie

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Barone, Linda

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Berntsen, Hilde Viker

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Bronken, Ida

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Casadiego, Biljana

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Dalåsen, Vilde M.

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Derry, Juliane

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Ellewsen, Kjersti Marie

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Hench, Joanna

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Hesselberg-Wang, Nina

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Høyer, Anette

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Jernæs, Nina Kjølsen

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Jong, Fredrik

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Juhlin, Victoria

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Kilde, Kathrine

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Kleiva, Ingjerd

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Kleivane, Marie

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Kötter, Daniela

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Midtdal, Maren Nygaard

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Milnes, Anne

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Moore, Hilde Smedstad

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Moxon, Philippa

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Mustad, Mie

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Navelsaker, Hedvig

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Nilssen, Benedicte

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Nolin, Cecilia

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Palandri, Chiara

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Pedersen, Inger Raknes

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Ramsholt, Kristin

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Smestad, Thomas Ragazzon

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Storbekken, Anne

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Wardius, Janne

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Westermann, Stephanie

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Winness, Merete

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz