Fargeundersøkelser

En fargeundersøkelse er ofte en systematisk innhenting av en bygnings farge- og dekorasjonshistorikk. Utførelsen gjøres ofte ved å avdekke stratigrafien til malingslagene trinnvis, i en såkalt fargetrapp. Med kunnskap om historiske materialer og dekorasjonsmetoder kan en konservator bidra til å gi en bedre forståelse av en bygnings historiske fargeoverflater.

Aasen, Lise Chantrier

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Backes, Stephanie

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Berntsen, Hilde Viker

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Bronken, Ida

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Casadiego, Biljana

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Dalåsen, Vilde M.

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Jong, Fredrik

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Jurgelionyte, Goda Simona

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Kaun, Susanne

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Kleiva, Ingjerd

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Milnes, Anne

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Moore, Hilde Smedstad

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Nilssen, Benedicte

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Smestad, Thomas Ragazzon

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Winness, Merete

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Wolff, Jovana

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Ytterdal, Anne

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz