Bøker

Bøker er samlinger av trykte ark som er innbundet eller heftet til en enhet, og som ofte trenger særskilte tiltak for å bli bevart.

Barone, Linda

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Hesselberg-Wang, Nina

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Juhlin, Victoria

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Kleivane, Marie

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Palandri, Chiara

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Ramsholt, Kristin

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Sandvik, Hanne Karin

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja

Strogan, Juliana

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz