Arkeologisk materiale

Eldre tiders kulturgjenstander som har blitt funnet i jord- eller sjøbunnsforhold betegnes som arkeologisk materiale. Tidsalder og materialer vil variere. Vi gjør oppmerksom på at arkeologiske funn som kan dateres før 1537 i følge Kulturminneloven er automatisk fredet. Dersom du har gjenstandseksempler på det sistnevnte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med ditt lokale arkeologiske museum. En liste over lenker til arkeologiske museer i Norge finner du her.

Ellewsen, Kjersti Marie

Oppdrag

Nei

Rådgivning

Ja

Hench, Joanna

Oppdrag

Ja

Rådgivning

Ja
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz