Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

Søknadsskjema - ordinært medlemsskap

Husk å ha alle papirene klare før du starter med din søknad. Disse er obligatoriske og inkluderer følgende:

1. Diplom/bevis for fullførte studier
2. Bekreftelse på praksis fra studiet. Dette kommer i tillegg til ett års yrkeserfaring etter endt utdannelse.
3. Attester for ett års konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse (nedlastbare skjemaer).
4. Curriculum Vitae

Husk at det er et krav om minst ett års konserveringsfaglig yrkeserfaring etter studiene i en institusjon, eller 230 arbeidsdager/ 1750 timer, eks ferie, om du har arbeidet i privat praksis. Arbeidserfaringen må listes opp i eget skjema, samt at all praksis må dokumenteres av arbeidsgiver, også dette i eget skjema. Det er søkerens eget ansvar å legge ved alle nødvendige papirer. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert.

Søknader for ordinært medlemskap kan sendes inn f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. januar. Søknaden vurderes av vurderingskomiteen etter 31. januar og komiteens innstilling godkjennes på NKF-Ns årsmøte (hver vår).

Lykke til med søknaden!

Jeg bekrefter
Adresse: velg én adresse, jobb eller privat der du vil få tilsendt Meddelelser om Konservering (nordisk medlemsblad)
Invalid Input
Hvilket regionallag er det aktuelt for deg å være tilknyttet?
Invalid Input
Invalid Input
Vedlegg til søknadsskjemaet:

Størrelsen til hvert vedlegg kan ikke overskride 2 MB. Hvis du gjør om din CV f.eks. til pdf, må du komprimere denne pdf-en og passe på at den ikke er for stor.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla