Søknadsskjema - ordinært medlemsskap

Husk å ha alle papirene klare før du starter med din søknad. Disse er obligatoriske og inkluderer følgende:

1. Diplom/bevis for fullførte studier
2. Bekreftelse på studierelatert praksis
3. Attester for konserveringsfaglig yrkeserfaring, (nedlastbare skjemaer)
4. CV

Husk at det er et krav om minst ett års konserveringsfaglig praksis etter studiene i en institusjon, eller 230 dager/1725 timer, eks ferie, om du har arbeidet i privat praksis. Arbeidserfaringen må listes opp i eget skjema, samt at all praksis må dokumenteres av arbeidsgiver, også dette i eget skjema. Det er søkerens eget ansvar å legge ved alle nødvendige papirer. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert.
Søknader for ordinært medlemskap kan sendes inn f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. januar. Søknaden vurderes av vurderingskomiteen etter 31. januar og komiteens innstilling godkjennes på NKF-Ns årsmøte (hver vår).
Lykke til med søknaden!
Jeg bekrefter

Adresse: velg én adresse, jobb eller privat der du vil få tilsendt Meddelelser om Konservering (nordisk medlemsblad)

Invalid Input

Hvilket regionallag er det aktuelt for deg å være tilknyttet?
Invalid Input

Papir, maleri, arkeologisk materiale, etc

Invalid Input

Vedlegg til søknadsskjemaet:
Størrelsen til hvert vedlegg kan ikke overskride 2 MB. Hvis du gjør om din CV f.eks. til pdf, må du komprimere denne pdf-en og passe på at den ikke er for stor.

Diplom/bevis for fullførte studier Maks filstørrelse er 2MB

Maks filstørrelse er 2MB

Invalid Input

Maks filstørrelse er 2MB

Invalid Input

Sikkerhetskode

Maks filstørrelse er 2MB

Invalid Input

Ved å sende inn søknaden bekrefter jeg herved at alle opplysninger gitt i skjemaet er sannferdige og fullstendige.

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla