Webinar: Going Beyond 3D Visualization - Multidimensional Approaches to Cultural Heritage Studies
Webinar: Going Beyond 3D Visualization - Multidimensional Approaches to Cultural Heritage Studies
Fredag, 4. Juni 2021

Kulturhistorisk museum arrangerer et webinar som heter:
Going Beyond 3D Visualization - Multidimensional Approaches to Cultural Heritage Studies.

Webinaret kommer til å ta for seg 'case studies' i bruk av 3D dokumentasjonsmetoder innenfor arkeologi, konservering, database utvikling, med mer.

De fleste innleggene blir på engelsk.

OG...webinaret er gratis!

Mer informasjon om hvordan man melder seg på kommer senere.

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla