• Hjem
  • Bli medlem
  • Bli med i NKF-N!

Bli med i NKF-N!

 

NKF-N har fire medlemskapskategorier:

Ordinært medlemskap, assosiert medlemskap, studentmedlemskap og honnørmedlemskap.

Ordinært medlemskap kan erverves av enhver som har bestått konserveringsutdannelse (mastergrad eller tilsvarende) og har ett års konserveringsfaglig yrkeserfaring.

Assosiert-, student- og honnørmedlemskap er åpent for alle som er interessert i å være en del av konserveringsmiljøet. NKF-N ønsker å være inkluderende og alle er velkomne som medlem!

 

Medlemsfordeler:

  1. Alle medlemmer får tilsendt det nordiske medlemsbladet Meddelelser om Konservering. Det norske tidsskriftet Norske Konserves er åpent for alle å lese på hjemmesiden.

  2. Alle medlemmer blir invitert til årsmøtet og medlemsmøtene (ca. 2-4 medlemsmøter i året). Disse møtene har vanligvis et faglig innhold, men det er også en viktig sosial møteplass. Årsmøtet holdes per i dag i Oslo, mens andre møter arrangeres av regionlagene.Aalle kan delta, men kun de med ordinært medlemskap har stemmerett på årsmøtet.

  3. Som medlem kan du også motta medlemsinformasjon på på grønn e-post (gi beskjed om du ønsker dette). De som ikke ønsker det vil få informasjonen tilsendt i posten.

  4. Som ordinært medlem kan du bli oppført i "Finn en konservator", dersom du tar på deg private oppdrag eller gir rådgivning. Som ordinært medlem får du også rett til å bruke forkortelsen NKF-N bak din yrkestittel. F.eks.: Malerikonservator NKF-N.

 

For å bli medlem, bruk følgende søknadsskjema:

ORDINÆRT MEDLEMSKAP

ASSOSIERT MEDLEMSKAP, STUDENT ELLER HONNØR

Nye ordinære medlemmer tas opp en gang i året, hvor søknadene kan sendes inn i januar med siste frist 31. januar. Assosierte medlemmer tas opp fortløpende gjennom året. 

 

Nye kontigentpriser (gjelder f.o.m april 2017):

  • Medlem: 550.-

  • Assosiat: 450.-

  • Student/honnør: 300.-

NB! Du føres inn i NKF-Ns medlemsliste når beløpet er registrert på NKF-Ns konto: 9235 21 45701

IBAN: NO0692352145701
BIC/SWIFT-adresse: KBNONO22

Org.nr. 988 822 132

  

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz