Skip to main content

Oppdatering fra konserverings- studentene

Studentene fjerner kantdublering

I august 2022 startet et nytt kull ved Universitetet i Oslo med master i konservering. Etter ett semester er det tid for en oppdatering fra studiet.

Til sammen er vi ni studenter, der fire går gjenstandslinjen og fem har valgt maleri. Det er en ivrig gjeng med ulike bakgrunner som har gitt seg i kast med konsolidering, stabilisering og rensing. Alle er enige om at det har vært en bratt, men fantastisk læringskurve de siste månedene. Selv om covid ikke har gitt slipp helt ennå, har vi tilbrakt lange dager i Frederiks Gate 3, til tider med munnbind og hender dynket i antibac.


Gjenstandstudentene
Studentene på gjenstandskonservering har hatt et innholdsrikt første semester. Den første uken fikk de oppgaven med å konservere et leirkar funnet under utgravningen i Bispevika. Med stor respekt bega de seg ut på sitt første virkelige konserveringsoppdrag.

I løpet av høsten har de lært å både knuse og lime sammen igjen vinglass (en nyttig kunnskap for enhver student). De har renset marmor, og fått innblikk i det viktige arbeidet Susan Braovac og Angeliki Zisi gjør på Saving Oseberg-prosjektet. Fiberidentifisering og rengjøring av arkeologisk tekstil har de lært av Elizabeth Peacock. Året 2023 startet med videreføringen av konserveringsprosjektet forrige masterkull startet på i samarbeid med Lillestrøm kirke, der et stort antall keramikkrelieffer av Ståle Kyllingstad skal rengjøres, sammenføyes og konserveres. Allerede i uke to av semesteret er de nå godt igang med å lære seg å lage og konservere gyllenlær av legenden Theo Sturge. Her er det ingen tid til å kjede seg, og resten av semesteret byr på en rekke spennende oppgaver.

Maleristudentene
Maleristudentene har møtt spennende utfordringer denne høsten. Semesteret startet med konsolidering og stabilisering av pynterammer og malerier. Vi fikk bryne oss på avskallinger, oppskallinger og fjerning av tidligere kantdublering, og tekstilkonservator Hana Lukešová lærte oss hvordan å identifisere lerretsfibere. 
 
Deretter stod rensekurset for tur. Etter en introduksjonsuke med Heather Galloway, fra Galloway Art Conservation i Cleveland, satt vi i gang med stjernediagrammer, å lage geler av alle mulige løsemidler og å rense gjennom EvolonⓇ. Det var med stor ærefrykt vi etter hvert våget, i samråd med professor Tine Frøysaker og Noëlle Streeton, å teste renseforslagene på malerier fra Drammens Museum, Nasjonalmuseet og KHiO. Etter tre år med teoretiske bachelorstudier var det en fornøyelse å endelig rulle sin egen bomullspinne. 

Professor Jane Henderson fra Cardiff University og Joel Taylor fra NIKU hadde i november et seminar for studentene om etiske perspektiver i konservering. Samtalene utfordret mange aspekter, som blant annet gjenstanders endrede verdi over tid, og hvordan disse kan bevares. I tillegg diskuterte Henderson og Taylor fagets fremtidige utfordringer, samt vår rolle og påvirkning som konservatorer. 
 
Studentene har også hatt den store gleden av å få besøke det aller helligste, nemlig konserveringsatelierene på både Munch og Nasjonalmuseet. En stor takk rettes til alle som har gitt oss et innblikk i deres arbeidshverdag. 
 
Følg gjerne studentene videre på Instagram: @Konserveringsstudenten. 

Av Inger Blichfeldt Bjerke, Malerikonserveringsstudent