Skip to main content

Saker til årsmøtet

Styret ønsker å minne om at 31. januar 2023 er siste frist for å melde inn saker til årsmøtet i NKF-N.

Har du noe på hjertet, gi styret beskjed!
De kan kontaktes her.