Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

Digitalt foredrag: IPERION-HS

Torsdag 16. september holder IPERION-HS et digitalt foredrag på Zoom fra kl. 15:00 - 16:30. Lenke sendes etter registrering her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10732112

EU-prosjektet IPERION-HS (2020–2023) forbereder etablering av an permanent europeisk forskningsinfrastruktur for kulturarv under navnet E-RIHS. Omfattende grunnarbeid har allerede blitt gjort de siste 20 årene gjennom milepælprosjekter som spenner over fire rammeprogrammer (Labs-TECH, Eu-ARTECH, CHARISMA, IPERION-CH). Dette er første gang en norsk partner deltar i konsortiet. Kulturhistorisk Museum er den nasjonale noden som tar sikte på å involvere et økende antall norske institusjoner. IPERION-HS skal ha to utlysninger i året, og alle som jobber med offentlig kulturarv har muligheten til å søke. Godkjente prosjekter er fullfinansiert.

Mer informasjon finnes her: https://www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/iperion-hs/

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla