Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

Call for Research-Practice Teams

ICCROM og IUCNs World Heritage Leadership Programme setter nå i gang en call for Research-Practice Teams, hvor forskere og kulturminneforvaltere får mulighet til å slå seg sammen og delta i en Heritage Place Lab Pilot Phase.

Dette vil avholdes i 2021-2022 og bestå av seks digitale inkubator-workshops. Det forventede utfallet av labben vil være at hvert Research-Practice Team vil definere en forskningsagenda for en kulturarveiendom, og at parter vil utvikle et samlet forskningsforslag og/eller et tematisk forskningsforslag, som senere kan brukes til å søke om forskningsmidler. The Leadership Programme er en utvikling for kulturminner og forvaltere innen ulike aspekter av forvaltning, med hovedfokus på natur, kultur og mennesker.

Frist for å sende inn forslag er 30. juni 2021. Call for proposals finner du her.

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla