Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

NKF XXII Kongress

Stockholm 21. - 22. oktober 2021.
«Call for abstracts». Siste frist 1. juli 2020.
http://www.konservering.org/call-for-abstracts.html

XXII kongress abstracts thumb

Forskning og gjennomgang -
Fremskritt i bevaring og vurdering av tidligere erfaringer
Neste års kongress ønsker å illustrere hvordan bevarings-restaureringsdisiplinen har utviklet seg de siste tiårene. Det er gjort fremskritt både gjennom forskning og prøving og feiling. Analysemetoder, dokumentasjon, konserveringsbehandlinger, valg av materiale samt omstendighetene som konservatorer arbeider under, er i kontinuerlig utvikling.

1. juli 2020: Frist for innlevering av sammendrag
1. august 2020: Godkjente sammendrag vil bli varslet
1. november 2020: Artikler klare til fagfellevurdering
1. januar 2021: Frist for innlevering av plakater
1. mai 2021: Siste frist for innlevering av artikler

-
NKF XXII Kongress
21. - 22. OKTOBER 2021
STOCKHOLM
www.konservering.org

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla