Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.
 

Utlysning etter bidrag for AIC konferanse "Conservation: Reactive and Proactive"

AIC etterlyser europeiske bidrag til konferanse i 2020 hvor temaet er "Conservation: Reactive and Proactive"

“Conservation: Reactive and Proactive”
48th Annual Meeting of the American Institute For Conservation (AIC)
Salt Lake City, Utah, USA
Mai 19-23, 2020.

 

På sin neste konferanse belyser American Institute For Conservation (AIC) dagens forandring av konservatorenes tradisjonelle jobboppgaver. Globalt sett er økonomien ustabil, markedet er krevende og klimaendringer påvirker bevaring av kulturminner og miljøkontroll i museer. I institusjoner er det økt fokus på bærekraft, forebyggende bevaring og erfaringsopplæring, noe som kan bety en redusert vektlegging av tradisjonell bevaringsbehandling og på originale materialer. Hvordan møter fagfolk disse utfordringene?
For å finne svar på disse utfordringene er AIC særlig interessert i å komme i dialog med europeiske konservatorer, og etterlyser derfor bidrag til konferansen. 

Les mer her

  • Treff: 59