Velkommen til NKF-N 

NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Leter du etter en konservator? Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har også mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, som gir tilgang til intern informasjon.

Månedens artikkel

September 2020: Blysåper i og på malerier

I månedens artikkel skal vi gå inn på litt tyngre, faglig stoff. I NK1:2014 publiserte vi “Identifisering av blyåper i og på malerier – Terminologi og analysemetoder”. Her presenterer forfatterne Vilde Marie Dalåsen og Kristin Rattkeen problematikk de møtte under arbeidet med sine prosjekter for masteroppgavene sine i 2013. Her blir det presentert to maleri med lignende problematikk: Dannelse av metallsåper, nærmere bestemt blysåper, i og på maleriene.

mnd artikkel0920

I sine studier merket Dalåsen og Rattke at terminologien er nokså presis og beskrivende på engelsk når det kommer til metallsåper, men at det var vanskelig å finne noe tilsvarende på norsk. Idenne artikkelen kommer de med et forslag til en norsk terminologi. I tillegg presenterer de hvilke analysemetoder de tok i bruk for å identifisere de metallsåpene som var tilstede i og på maleriene. 

God lesning!

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla