Skip to main content

Bridging the gap

Nasjonalmuseet arrangerer den 23. og 24. november 2023, en internasjonal forskningskonferanse med tittel Bridging the gap - synergies between art history and conservation. 

Konferansen er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet i Amsterdam og the Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Foredragene vil publiseres i et fagfellevurdert post-print i 2024 på forskningsgodkjent forlag. Målet med konferansen er å samle et internasjonalt publikum og fremme tverrfaglig forskning i museumsfeltet.

Konferansen inviterer formidlere, kunsthistorikere, konservatorer, kjemikere med mer til å holde presentasjon ny forskning i tre sesjoner:

1: Konserveringshistorikk og praksis
2: Kunstnerisk praksis og materialbruk
3: Materielle forandringer

For informasjon om billettkjøp se HER  

For programmet til hovedsesjonene se HER 

Program for postersesjonen kommer senere.