Norske Konserves 2022-2

Norske Konserves 2022-2 er nå ute! Les bladet HER. I denne utgaven kan du lese om blant annet artikkelen Stjernediagram: Et visuelt formidlingsverktøy for testresultater, skrevet av Kaye Asuncion. 

Rettelser til Nina Kjølsen Jernæs’ tekst om NIKUs testingav brannbeskyttende tekstiler i Norske Konserves 1/2022

Referat: NIKUs webinar om metodeutvikling
Oda Grønnesby

NKF-Ns høstmøte
Oda Grønnesby

Resultater fra spørreundersøkelse om Norske Konserves
Tor Erik Skaaland og Oda Grønnesby

© Nordisk konservatorforbund - Norge. 
Laget av akzidenz med CSS og Joomla