• Hjem
  • Bli medlem
  • Innmeldingsskjema ordinært medlemskap

Innmelding

Innmeldingsskjema - ordinært medlemsskap

Husk å ha alle papirer klare før du starter, inkludert CV og kopi av diplom/bevis på fullførte studier. Dessuten kreves det bekreftelse på praksisopphold og attest(er) fra dine arbeidsforhold etter studiene - disse er obligatoriske og skal vedlegges sist i skjemaet. Husk at det er et krav om minst ett års konserveringsfaglig praksis etter studiene, og at arbeidserfaringen må listes opp med fra- og til-dato i din CV. Vurderingskomiteen behandler søknadene og komiteens innstilling godkjennes på årsmøtet. Lykke til med søknaden!
Etternavn(*)

Mellomnavn

Fornavn(*)

Institusjon/firma(*)

 
Adresse: velg én adresse, jobb eller privat der du vil få tilsendt Meddelelser om Konservering (nordisk medlemsblad)
Besøksadresse(*)

Postnummer(*)

Poststed(*)
Invalid Input

Fortrinnsvis mobilnummer(*)

E-postadresse(*)

Hjemmeside

 
Hvilket regionallag er det aktuelt for deg å være tilknyttet?
Invalid Input

 
Fagkompetanse

Papir, maleri, arkeologisk materiale, etc

Utdannelse:
Skole/universitet

Grad
Invalid Input

Tidsrom

Praksis: Har du vært i praksis flere steder, velger du å føre inn det lengste oppholdet her. De andre oppholdene kan du gjøre rede for i vedleggene på siste side.
Museum/institusjon

Adresse/telefon

Veileder i praksisperioden

 
Vedlegg til søknadsskjemaet:
Størrelsen til hvert vedlegg kan ikke overskride 2 MB. Hvis du gjør om din CV f.eks. til pdf, må du komprimere denne pdf-en og passe på at den ikke er for stor.
Curriculum Vitae(*)

Maks filstørrelse er 2MB

Diplom/bevis(*)

Diplom/bevis for fullførte studier Maks filstørrelse er 2MB

Bekreftelse på praksis(*)

Maks filstørrelse er 2MB

Bekreftelse på praksis (valgfri)
Invalid Input

Attest for konserveringsfaglig yrkeserfaring(*)

Maks filstørrelse er 2MB

Attest for konserveringsfaglig yrkeserfaring (valgfri)
Invalid Input

Sikkerhetskode(*)
Sikkerhetskode

Invalid Input

Ved å sende inn søknaden bekrefter jeg herved at alle opplysninger gitt i skjemaet er sannferdige og fullstendige.

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz