Velkommen til NKF-N

 
NKF-N er den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.
En konservator arbeider aktivt eller forebyggende for å bevare og beskytte kulturminner med spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Flere av konservatorene tilknyttet NKF-N tilbyr ulike tjenester. Ved å bruke funksjonen "Finn en konservator" i hovedmenyen kan du finne en konservator som passer dine behov.
Medlemmer av NKF-N har videre mulighet til å logge seg inn på medlemssidene, noe som gir tilgang til intern informasjon og forum.
 
 
 

Muggkurs: Håndtering av muggsopp i samlinger, NKF-N 7.-8. november 2017 (Venteliste)

Etter stor interesse er nå begge kursdagene fulle! Alle videre påmeldinger vil bli satt på venteliste og tildelt plass om det blir mulig!! 

 

Til opplysning for våre medlemmer

NKF-N har fått en avtale med Camilla Jul Bastholm om å arrangere dette kurset , sannsynligvis først i november. Det blir holdt på Nasjonalmuseet i Oslo. Vi har booket henne for to dager, slik at i alt 30 personer får anledning til å delta.

 

NB! Påmeldig kommer senere

Her er ODMs danske tekst:
Håndtering av muggsopp i samlinger.
Skimmelsvampe nedbryder museumsgenstande og er dermed et bevaringsproblem. De er også et arbejdsmiljøproblem, da de er sundhedsskadelige for museets ansatte. Samlingernes tilgængelighed bliver markant mindre, og den forsknings- og formidlingsmæssige værdi forringes. Det er derfor vigtigt, at forebygge og at man er godt forberedt, hvis de opstår.

Du bliver i stand til at:
• Forebygge at skimmelsvampe opstår
• Identificere samlinger, der er inficeret med skimmelsvampe
• Vurdere fordele og ulemper med relevante test- og rensemetoder
• Gennemføre en risikovurdering i forbindelse med arbejde i inficerede samlinger
• Sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af museumsgenstande med skimmelsvampe
Kursets hovedtemaer
• Viden om skimmelsvamp. Hvad er skimmelsvampe? Hvorfor opstår de? Hvordan standses væksten? Hvilke skader giver de? Hvor farlige er de for helbredet?
• Undersøgelse og kortlægning af skimmelsvampevækst i museumsmagasiner
• Udvalgte testmetoders fordele og ulemper og rensemetoders effektivitet
• Museumsansattes udfordringer med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhedsfare under arbejde med skimmelinficerede museumsgenstande
Underviser
Camilla Jul Bastholm; Konservator, cand.scient.kons. med speciale i skimmelsvampe i statsanerkendte museer.
Camilla har 15 års erfaring i museumsbranchen og har gennem en årrække arbejdet med kortlægning og udredning af skimmelinficerede museumssamlinger. Hun er certificeret til at benytte flere skimmelsvampetests og mikroskopering af biotape. Hun har desuden gennemført en række renseforsøg på museumsgenstande i forskellige materialer med henblik på at evaluere, om det er muligt at fjerne skimmelsvampepartikler så tilstrækkeligt, at de ikke giver helbredsgener for museets personale efterfølgende.

Vennlig hilsen og god sommer!
Husk å printe ut minst et eks av Norske Konserves på hver arbeidsplass….
Vigdis Vingelsgaard
For styret i NKF-NTil opplysning for våre medlemmer

NKF-N har fått en avtale med Camilla Jul Bastholm om å arrangere dette kurset , sannsynligvis først i november. Det blir holdt på Nasjonalmuseet i Oslo.

Vi har booket henne for to dager, slik at i alt 30 personer får anledning til å delta. Påmeldingsskjema kommer når alt er klart...
Her er ODMs danske tekst:

Håndtering av muggsopp i samlinger.

Skimmelsvampe nedbryder museumsgenstande og er dermed et bevaringsproblem. De er også et arbejdsmiljøproblem, da de er sundhedsskadelige for museets ansatte. Samlingernes tilgængelighed bliver markant mindre, og den forsknings- og formidlingsmæssige værdi forringes. Det er derfor vigtigt, at forebygge og at man er godt forberedt, hvis de opstår.

Du bliver i stand til at:

Forebygge at skimmelsvampe opstår

Identificere samlinger, der er inficeret med skimmelsvampe

Vurdere fordele og ulemper med relevante test- og rensemetoder

Gennemføre en risikovurdering i forbindelse med arbejde i inficerede samlinger

Sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af museumsgenstande med skimmelsvampe

Kursets hovedtemaer

Viden om skimmelsvamp. Hvad er skimmelsvampe? Hvorfor opstår de? Hvordan standses væksten? Hvilke skader giver de? Hvor farlige er de for helbredet?

Undersøgelse og kortlægning af skimmelsvampevækst i museumsmagasiner

Udvalgte testmetoders fordele og ulemper og rensemetoders effektivitet

Museumsansattes udfordringer med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhedsfare under arbejde med skimmelinficerede museumsgenstande

Underviser
Camilla Jul Bastholm; Konservator, cand.scient.kons. med speciale i skimmelsvampe i statsanerkendte museer.

Camilla har 15 års erfaring i museumsbranchen og har gennem en årrække arbejdet med kortlægning og udredning af skimmelinficerede museumssamlinger. Hun er certificeret til at benytte flere skimmelsvampetests og mikroskopering af biotape. Hun har desuden gennemført en række renseforsøg på museumsgenstande i forskellige materialer med henblik på at evaluere, om det er muligt at fjerne skimmelsvampepartikler så tilstrækkeligt, at de ikke giver helbredsgener for museets personale efterfølgende.

Vennlig hilsen og god sommer!
Husk å printe ut minst et eks av Norske Konserves på hver arbeidsplass....

Vigdis Vingelsgaard
For styret i NKF-N

Kontakt oss

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller gode forslag/ideer til nettsiden?
Ta kontakt her.

Følg NKF-N på Facebook og Instagram.

   

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz